Show simple item record

dc.contributor.authorAunrønning, Kristian
dc.contributor.authorOhm, Magne
dc.date.accessioned2006-10-10T10:16:58Z
dc.date.available2006-10-10T10:16:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167947
dc.description.abstractVi har i denne utredningen verdsatt egenkapitalen til Tomra Systems ASA per 31.03.06 til 71,68 kroner per aksje. Dette gir oss et klart kjøpssignal da den ble omsatt til 52,50 kroner på dette tidspunktet. Verdiestimatet er funnet ved hjelp av førsteamanuensis Kjell Henry Knivsflås rammeverk for strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse. Utredningen starter med å presentere Tomra og deres bransje. Deretter presenterer vi rammeverket for verdsettelsen. Hovedvekten legges på fundamental verdsettelse med komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse som supplement. Det første steget i verdsettelsen var en strategisk analyse av eksterne trusler og muligheter og interne styrker og svakheter. Analysen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det andre steget var en regnskapsanalyse hvor selskapets finansregnskap ble omgruppert for investororientert analyse, og deretter ble Tomras forholdstall sammenlignet med en komparativ bransje og Oslo Børs. Innsikten fra den strategiske analysen og regnskapsanalysen ble anvendt til å utarbeide et fremtidsregnskap med en budsjetthorisont på ti år. Fremtidsregnskapet med fremskrevne krav dannet deretter grunnlaget for den fundamentale verdsettelsen, hvor vi kom frem til et verdiestimat på 62,65 kroner. For å få en ytterligere innsikt i Tomras verdi supplerte vi med en komparativ verdsettelse som gav et verdiestimat på 50,88 kroner og en opsjonsbasert verdsettelse som verdsatte egenkapitalen til 109,15 kroner per aksje. Det endelige verdiestimatet er et vektet snitt av disse tre estimatene.en
dc.format.extent1885536 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.subject
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Tomra Systems ASAen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record