Show simple item record

dc.contributor.authorKjenstad, Einar Cathrinus
dc.contributor.authorLambach, Alexander
dc.date.accessioned2008-10-17T11:25:10Z
dc.date.available2008-10-17T11:25:10Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168081
dc.description.abstractI denne utredningen gjennomfører vi en begivenhetsstudie der vi tester hvorvidt uventede utbytte- og resultatendringer, for selskaper notert på Oslo Børs, er forbundet med abnormal avkastning. Vi finner at uventede utbytteøkninger, approksimert ved utbytteendringer, er forbundet med signifikant positiv abnormal avkastning, noe som er konsistent med signalteorien. Ved å gjøre annonseringene betinget på både utbytte og resultat finner vi samspilleffekter mellom utbytte- og resultatannonseringene. Resultatet avhenger ikke av estimeringen av parametrene i markedsmodellen, som brukes til å finne normale avkastninger, og synes robust overfor ulike måter å dele inn utvalget etter endringer i resultat. Resultatet er i liten grad drevet av ekstremverdier, men holder ikke for et utvalg der begivenheter med andre annonseringer i begivenhetsvinduet er utelatt. Vi betrakter analyser for ulike utvalg gruppert etter forskjellige karakteristika. Vi prøver også å lage en modell for forventet utbytte. Videre analyserer vi den abnormale avkastningen forbundet med annonseringene ved hjelp av regresjonsanalyse. Vi finner at en bedrifts Marked Bok -forhold har forklaringskraft ut over de overraskende endringene i utbytte og resultat.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleInformasjonsinnholdet i samtidige utbytte- og resultatannonseringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record