Show simple item record

dc.contributor.authorMollestad, Elin
dc.contributor.authorIversen, Cecilie Bäckström
dc.date.accessioned2008-10-17T11:26:29Z
dc.date.available2008-10-17T11:26:29Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168083
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen var å undersøke i hvilken grad de ansatte i Dagbladet opplevde survivor syndrome i forbindelse med omstillingsprosessene i 2005 og 2008. Survivor syndrome er de negative følelser og reaksjoner ”overlevende” kan få i tilknytning til en nedbemanning. Vi har sett spesielt på hvordan ledelsens håndtering av prosessene kan ha påvirket de overlevendes utvikling av survivor syndrome, eller symptomer på survivor syndrome. Dimensjonene opplevd rettferdighet, jobbusikkerhet, skyldfølelse, mistillit og bedrag, og depresjon og tretthet, har blitt viet særlig oppmerksomhet. Også gruppetilhørighet og individuelle trekk, samt opplevd nødvendighet ble analysert. For å besvare problemstillingen gjennomførte vi dybdeintervjuer med flere ansatte og ledere i Dagbladet. Vi fokuserte særlig på to grupper ansatte, journalister og typografer, som i ulik grad har vært berørt av nedbemanningsprosessene. Da vi sammenlignet interne dokumenter og ledelsens beskrivelse av prosessene med de ansattes subjektive opplevelse, fant vi interessante avvik i forhold til hvordan gjennomføring og håndtering av omstillingsprosjektene ble vurdert av de to gruppene. Våre analyser viser at typografene i større grad enn journalistene har opplevd survivor syndrome. Dette kan i hovedsak forklares med at denne gruppen opplevde omstillingsprosessene som mer truende, da fagfeltet deres var særlig utsatt under begge prosessene. Omfanget og graden av survivor syndrome var samlet sett lavere enn vi hadde forventet. Hovedårsaken til dette er nok at de som gikk ikke ble oppfattet som ”ofre”, siden de selv valgte å akseptere sluttpakketilbudene og ikke ble sagt opp.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titleNedbemanning og survivor syndrome : en casestudie av Dagbladeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record