Show simple item record

dc.contributor.authorEvanger, Martin
dc.contributor.authorThorud, Øystein Fossen
dc.date.accessioned2009-11-16T11:00:09Z
dc.date.available2009-11-16T11:00:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168383
dc.description.abstractFinanskrisen har rammet mange land, Norge er intet unntak. Det er i første omgang det finansielle systemet som vært utsatt for finanskrisens virkninger. Problemstillingen vi vil besvare i denne utredningen er: Hvordan har finanskrisen rammet norske banker og i hvilken grad forventes bankpakkene å ha innvirkning på bankene på kort sikt? Mye informasjon om de norske bankene er tilgjengelig gjennom bankenes egne rapporter og dokumenter. Kvaliteten på informasjonen og formatet på rapportene varierer imidlertid fra bank til bank. Det motiverte oss til å gjennomføre en spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført blant 91 av 134 banker i Norge. I undersøkelsen fokuserte vi på bankenes økonomiske resultat, utlånstap, tilgang på finansiering, kjernekapitaldekning og utlånspraksis, samt virkning av bankpakke I og II. Konklusjonen på utredningen er at majoriteten av undersøkelsens banker har blitt rammet av finanskrisen. Hovedsakelig har dette skjedd som følge av økte utlånstap og ved at prisen på finansiering har steget. Bankpakke I har tilført bankene likviditet gjennom F-lån og bytteordningen. Bankpakke II har ikke startet tilføring av kjernekapital pr. 15. juni 2009. Et fåtall av bankene forventer at bankpakkene vil føre til en økning i utlånet i 2009.en
dc.language.isonoben
dc.subjectforetaksøkonomien
dc.titleBanknæringen i Norge : finanskrisens og bankpakkenes påvirkning på norske bankeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record