Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorReiten, Dagrun
dc.contributor.authorVallestad, Trine Renate
dc.date.accessioned2011-09-20T08:13:51Z
dc.date.available2011-09-20T08:13:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168939
dc.description.abstractFormålet med utredningen har vært å belyse problemstillingen: ” Hva motiverer til kunnskapsdeling i team, og hvilke faktorer kan hemme eller fremme denne kunnskapsdelingen? For å belyse dette spørsmålet har vi studert fem ulike team. Datainnsamlingen har blitt gjort i form av dybdeintervjuer med to til tre medlemmer i hvert av disse teamene; til sammen 14 personer. Gjennom å analysere dataene har vi funnet flere interessante resultater, og studien viser at det er flere faktorer som påvirker respondentenes motivasjon for kunnskapsdeling. Den faktoren som gikk mest igjen, var at respondentene deler kunnskap fordi de har lyst til å gjøre medarbeiderne og teamet bedre. Hos noen kommer dette av ytre motivasjon, mens hos andre er det indre motivasjon som ligger bak. Videre har studien vist at teamorganisering i seg selv er gunstig for å motivere til kunnskapsdeling, og at kunnskapsdeling har en selvforsterkende effekt slik at dette leder til enda mer kunnskapsdeling. Vi har også sett at kultur og tillit har påvirkning på motivasjonen for å dele kunnskap. I tillegg har vi funnet flere faktorer som påvirker hvorvidt kunnskapsdeling faktisk skjer, forutsatt at man er motivert. Disse faktorene er fysisk avstand, struktur, alder og fartstid, personlighet, tid, nytte, trygghet, mottakers interesse, relasjoner og teamsammensetning. Dette er faktorer som har gått igjen hos flere respondenter, men noen er mer fremtredende enn andre. Spesielt fysisk avstand, struktur og alder og fartstid fremstår som sentrale og interessante.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.titleKunnskapsdeling i teamen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel