Show simple item record

dc.contributor.authorAndestad, Martin
dc.contributor.authorGrung-Olsen, Hans-Christian
dc.date.accessioned2013-08-12T07:10:07Z
dc.date.available2013-08-12T07:10:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169885
dc.description.abstractDenne utredningen er en utforskende litteraturstudie som ser på hvilken påvirkning prosessledelse kan ha på bedrifters innovasjonsevne. Utredningens funn fremkommer fra en analyse og drøfting av seksti forskningsartikler. I utredningen er begrepet prosessledelse inndelt i seks sentrale prosessledelsesområder, basert på Idens (2013) modell for prosessledelseskapasitet. Dette er gjort for å finne relevante forskningsartikler. Litteraturfunnene om enkeltområdenes forhold til innovasjon, danner, sammen med prosessledelsens preskripsjoner om disse enkeltområdene, grunnlaget for utredningens helhetlige drøfting. Utredningens første funn, er at prosessledelse i utgangspunktet fremmer inkrementell innovasjon. Videre fremkommer det at ved å tilpasse prosessledelse, kan en fremme mer radikal innovasjon. Til slutt i utredningen presenteres det en løsning for å realisere en god innovasjonsbalanse. Løsningen gjør at prosessledede bedrifter både kan oppnå gode resultater innen inkrementell – og radikal innovasjon. Selv om prosessledelse fremkommer som mer fremmende for inkrementell enn radikal innovasjon, viser utredningen at radikal innovasjon også kan realiseres. To nødvendige og retningsdannende muliggjørere for radikal innovasjon presenteres. Den første, og viktigste, er at prosessledede bedrifters kundefokus må være bredt definert. Dette gjøres ved å inkludere potensielle kunder, i tillegg til eksisterende. Den andre utspringer fra den første, og er at bedrifter må operere med både kortsiktige - og langsiktige mål. For å oppnå god innovasjonsbalanse, anbefales en løsning kalt prosessorientert strukturell ambideksteritet. Dette er en løsning hvor bedriftens prosesser adskilles etter sine modus- og innovasjonsbehov. Dette gjør at prosesser med samme behov kan bidra til å forbedre hverandre ved informasjonsdeling, og at prosesser med ulike behov ikke påvirker hverandre på en negativ måte. Helhetlig konkluderer derfor utredningen med at denne løsningen kan gjøre bedrifter dyktige på både inkrementell – og radikal innovasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleProsessledelse og innovasjon : en litteraturstudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record