Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Maia
dc.date.accessioned2013-11-22T11:51:15Z
dc.date.available2013-11-22T11:51:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170150
dc.description.abstractDe siste tiårene har man sett en økende bruk av regnskapsestimater i regnskapene. Estimatene har også blitt mer komplekse, samtidig som estimeringsusikkerheten har økt. Formålet med denne oppgaven var å få nærmere innsikt i revisjonen av regnskapsestimater, og hvilke utfordringer revisor i den anledning står overfor. Tidligere utførte forskningsstudier tar i hovedsak for seg problemstillinger ved revisjonen av store, gjerne børsnoterte, amerikanske selskap. I det norske markedet er de fleste foretakene klassifisert som små og mellomstore, og dermed mente jeg det ville være interessant å se nærmere på revisjonen av regnskapsestimater til foretak i et slikt marked. Jeg har studert revisjonsstandarden som omhandler revisjon av regnskapsestimater, ISA 540, og foretatt en analyse. Revisjonsstandarden inneholder krav og veiledning til revisor, men den åpner også for bruk av skjønn og stiller på enkelte punkter opp valgfrihet. Ved å foreta en gjennomgang av standarden ønsket jeg å avdekke slike forhold, og hvor i prosessen med revisjon av regnskapsestimater revisor kan oppleve utfordringer. Dette arbeidet, kombinert med innsikt fra sentrale forskningsstudier omhandlende revisjon av regnskapsestimater, la grunnlaget for min intervjuguide utprøvd på erfarne revisorer. Regnskapsestimater er i stor grad utarbeidet på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger, og det kan foreligge estimeringsusikkerhet som kan gjøre estimatene utfordrende å revidere. Regnskapsestimatene vil også kunne variere i kompleksitet, hvorpå utarbeidelsen kan foregå på bakgrunn av avanserte modeller som tar i bruk en rekke underliggende data og forutsetninger, som kan være både observerbare og ikke-observerbare. Dette kan gjøre regnskapsestimatene utfordrende å revidere, men fra intervjuene kom det frem at hovedutfordringen for revisorene knytter seg til klientenes ofte manglende utarbeidelse av regnskapsestimater og manglende dokumentasjon av estimatene. Når estimatene ikke er utarbeidet må revisor argumentere for behovet for estimatene, mens mangelfull dokumentasjon gjør det utfordrende for revisor å innhente revisjonsbevis. Test av ledelsens estimat fremstår som den vanligste revisjonshandlingen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleRevisjon av regnskapsestimater : praksis og utfordringerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record