Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Trond
dc.date.accessioned2008-09-10T10:43:01Z
dc.date.available2008-09-10T10:43:01Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170273
dc.description.abstractDenne oppgåva er bygd opp rundt teori og anvendelse av dekka renteparitet. Eg starter med å utrede for teoriane som er brukt for å løyse problemstillinga som er framsatt i oppgåva. Desse teoriane dannar grunnlaget for del I av oppgåva, dernest går eg inn på diverse land som eg har valgt meg ut for å kikke på og sjå om teoriane held stikk. Desse landa og forholdet til Norge er med på å danne grunnlaget for konklusjonane eg dreg meg for å sjå om dekka renteparitet held på sikt. Analysen går ut på å bruke eit uttrykk for dekka renteparitet, der ein har samspelet mellom innenlandsk og utenlandsk rente samt spot- og forwardkurs på valuta. Eg vil bruke denne samanhengen til å utlede eit uttrykk for framtidig spot kurs og bruke den informasjon som ligg til grunn i markedet i dag til å sjå om det stemmer det ein finn i teori og det som er tilfellet i praksis.en
dc.language.isonnoen
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleDekka renteparitet og prediksjon av valutakursen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record