Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreivik, Ingrid
dc.date.accessioned2014-04-01T09:25:43Z
dc.date.available2014-04-01T09:25:43Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193406
dc.description.abstractDe største revisjonsselskapene har i dag en sterkere markedsposisjon enn noensinne. Etter en rekke oppkjøp og sammenslåinger står det igjen fire globale giganter; PwC, Deloitte, KPMG og Ernst & Young. Utredningen består av 3 hoveddeler som tar for seg ulike problemstillinger rundt klientselskapers valg av revisor og forskjellen mellom de fire største revisjonsselskapene og deres mindre konkurrenter. Del 1 tar sikte på å finne systematiske fellestrekk mellom klientselskaper som velger en av de fire store som revisor. Det mest signifikante funnet er at sannsynligheten for å velge en av de fire store øker med størrelsen på klientselskapet. Mens de fire store reviderer 25,6 % av alle selskaper med årlig omsetning under 50 millioner kroner, er andelen hele 73,8 % blant selskaper med omsetning over 100 millioner kroner. Videre tenderer enkelte bransjer som petroleum, skipsfart, FoU og finans til å velge de fire store, uavhengig av størrelse på klientselskapet. Del 2 inneholder en presentasjon av internasjonale funn knyttet til manipulasjon av regnskapsdata og en gjennomgang av hva som kjennetegner selskaper som blir utsatt for regnskapsmanipulasjon. Jeg presenterer noen av de mest profilerte norske regnskapsskandalene, og konstaterer at de internasjonale funnene ser ut til å ha overføringsverdi også til norske forhold. Videre finner jeg at det ikke er noen klar sammenheng mellom valg av revisor og forekomst av regnskapsmanipulasjon. Del 3 ser på de fire stores rolle som tilretteleggere for skatteplanlegging. Grunnet deres brede kompetanse innen regnskap, selskapsrett og skatterett er de fire store ettertraktet som rådgiver i forbindelse skatteeffektiviserende tiltak og omorganiseringer. Jeg presenterer noen av metodene som benyttes for å redusere klientenes skattekostnad, og finner at klienter av de fire store gjennomgående har en lavere skattebelastning enn klienter av mindre revisjonsselskaper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titleValg av revisor og effekt på klientselskapets skattebelastningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel