Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Dorthea Rolland
dc.contributor.authorMokkelbost, Alexander Johnsen
dc.date.accessioned2014-08-29T11:04:39Z
dc.date.available2014-08-29T11:04:39Z
dc.date.issued2014-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218279
dc.description.abstractMed denne masterutredningen har vi søkt etter svar på hvorfor opsjoner i liten grad er benyttet som sikringsverktøy blant aktørene i oppdrettsnæringen, og hva som skal til for at dette produktet skal benyttes av flere. Vi har brukt fire dybdeintervjuer av aktørene på Fish Pool, og ett dybdeintervju av en med bakgrunn fra finansiell sikring på Nord Pool som sammenligningsgrunnlag. Før Fish Pool ble etablert som finansiell markedsplass var det vanlig at selgere og kjøpere ble enige om pris og fysisk levering i framtiden for å sikre seg mot prissvingningene. Med Fish Pool kom muligheten til å kjøpe standardiserte kontrakter, noe som ble en naturlig utvikling av denne måten å jobbe på. Opsjoner er en litt annen måte å tenke på, og vi har i vår analyse kommet fram til at kundene i for liten grad tenker på opsjoner som et forsikringsprodukt. Opsjonspremien virker per i dag til å være for høy til at markedsaktørene mener de kan tjene en margin på handelen, og de etterspør også mer kontinuerlig informasjon fra Fish Pool sin side. Vi har med bakgrunn i en analyse av suksessfaktorer for derivatmarkedet kommet frem til at kundegruppen til Fish Pool burde være klare til å ta imot opsjoner som produkt, men at de trenger en “trigger” for at handelen skal komme i gang. Denne kan for eksempel komme fra finansielle aktører på investorsiden som ønsker å spekulere i de store prissvingningene i oppdrettsnæringen. Ved å øke handelen vil spreaden market-maker stiller minke, og enda flere handle igjen. I løpet av oppgaven har vi flere ganger brukt uttrykket “likviditet avler likviditet”. Dersom handelen og likviditeten i opsjonsmarkedet øker mener vi at opsjoner kan fungere som et fullgodt alternativ for både hedging og spekulasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleOpsjonshandel i Fish Pool : Et uforløst potensiale?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmas


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel