Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorHansen, Linn Marie Tønnessen
dc.contributor.authorHavneraas, Pål Joakim
dc.date.accessioned2016-03-30T11:12:42Z
dc.date.available2016-03-30T11:12:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383067
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen var å estimere XXLs egenkapitalverdi og det tilhørende verdiestimatet per enkeltaksje. Til dette formålet ble rammeverket for en fundamental verdsettelse valgt som hovedteknikk. Valget innebærer som vi skal se at verdivurderingen skjer på grunnlag av analyser av virksomhetens underliggende økonomiske forhold, utarbeidede fremtidsregnskap og fremtidskrav basert på grundige strategiske analyser og regnskapsanalyser, og neddiskonterte fremtidige verdistrømmer som tilfaller relevant kapital. Virksomhetens underliggende økonomiske forhold er i denne utredningen analysert i en strategisk regnskapsanalyse. Den strategiske regnskapsanalysen kombinerer innsikt fra både strategiske analyser og regnskapsanalyser. De strategiske analysene innbefatter her analyser av makroomgivelser og bransjeforhold eksternt, og selskapsspesifikke, ressursorienterte forhold internt. Målet med regnskapsanalysene, på den annen side, er å kartlegge virksomhetens historiske risiko, krav til avkastning og lønnsomhet. Våre analyser av lønnsomhet har indikert at XXL i perioden 2011 til 2014 har en strategisk fordel på 3,9 prosent. Våre analyser av virksomhetens underliggende økonomiske forhold fungerer som et utgangspunkt for videre utarbeidelser av fremtidsregnskap og fremtidskrav. Denne delen av avhandlingen har fokusert på hvorvidt XXLs historiske strategiske fordel utgjør et vedvarende fremtidig konkurransefortrinn. Verdsettelsen av XXL-konsernet ble deretter gjennomført ved at de forventede fremtidige verdistrømmer ble neddiskontert med relevante avkastningskrav. Metodene benyttet var i så tilfelle egenkapitalmetoden, sysselsattkapitalmetoden og netto driftskapitalmetoden. Estimatene fra de respektive metoder ble så konvergert gjennom en stegvis prosess mot en felles egenkapitalverdi og et felles verdiestimat per aksje. I visshet om betydelig usikkerhet beheftet verdiestimatet, ble det gjennomført simuleringer og sensitivitetsanalyser. Det endelige verdiestimatet for XXL-aksjen per 31.12.2015 er NOK 122,81. For sammenligningsgrunnlag mot Oslo Børs benyttes estimatet per 08.12.2015 på 122,48 NOK. Børskursen på denne dato var 105 NOK. På grunn av usikkerhet i verdiestimatet vårt, gis det en holdanbefaling per 08.12.2015.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleXXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record