Show simple item record

dc.contributor.advisorStamland, Tommy
dc.contributor.authorSolhaug, Stian
dc.contributor.authorMoe, Terje Øvereng
dc.date.accessioned2016-03-31T09:38:22Z
dc.date.available2016-03-31T09:38:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383300
dc.description.abstractDenne utredningen presenterer en optimeringsmodell der porteføljevektene fastsettes direkte av en funksjon med karakteristikkene selskapsstørrelse, selskapsverdi og momentum. Modellen ble introdusert av Brandt, Santa-Clara og Valkanov (2009), og kan vise til svært gode resultater på det amerikanske aksjemarkedet. Utredningen tar utgangspunkt i det skandinaviske aksjemarkedet fra 1981-2014, og datagrunnlaget består av 1429 unike selskaper i løpet av tidsperioden. Utredningens første del presenterer teori og forskning relevant for utredningen. Store deler av denne litteraturen argumenterer for at det eksisterer risikopremier knyttet til karakteristikkene selskapsstørrelse, selskapsverdi og momentum. Resultatene viser at modellen oppnår svært høy risikojustert avkastning ved å utsette seg for disse risikopremiene. Utredningen presenterer også en rekke utvidelser for å ta hensyn til en restriksjon mot å ha negative posisjoner, tidsvarierende risikopremier og transaksjonskostnader. Vi finner at deler av den ekstraordinære avkastningen kan forklares av gearingeffekten fra de negative posisjonene. Når man justerer for transaksjonskostnader reduseres avkastningen, men modellen oppnår fortsatt betydelig meravkastning sammenlignet med referanseindeksen. Videre analyseres sektoreksponeringen og hvilke risikopremier som gir avkastning på det skandinaviske aksjemarkedet. Resultatene viser tendenser til at det kun eksisterer en verdipremie i vårt investeringsunivers. I perioden 2006 til 2014 ser risikopremiene ut til å være fraværende, og modellen sliter med å oppnå meravkastning denne perioden. Avslutningsvis testes modellens sensitivitet og robusthet. Vi finner at muligheten for å oppnå en størrelsespremie begrenses av utsilingsprosessen, der de 20% minste selskapene utelukkes årlig. Ved å inkludere disse selskapene kommer størrelsespremien tydelig frem, og prestasjonen til modellen forbedres betraktelig. Denne modellen representerer en ny fremgangsmåte som muliggjør eksponering mot selskapskarakteristikker og risikopremier på en enkel og oversiktlig måte. Etter vår kunnskap er dette første gang modellen har blitt testet på det skandinaviske aksjemarkedet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleParametric Portfolio Policies på det skandinaviske aksjemarkedet : en optimeringsmodell som eksponerer seg for risikopremier i aksjemarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record