• Does ethnicity affect normal people in non-political times? 

   Kleiven, Leonora Laukeland (Master thesis, 2014)
   The intention with this study is to contribute to the field of research that looks at the impact of ethnic divergence in a country. More specifically, I investigate social cooperation in an ethnic diversified society by ...
  • Girls’ Economic Empowerment – The Best Contraceptive? 

   Blaalid, Monica B-G; Malvik, Reidun Kristina (Master thesis, 2014)
   This paper is written as the final thesis of our master degree in Economics at the Norwegian School of Economics, NHH. The thesis is a contribution to the Girl Empowerment Project – a research project launched by the ...
  • Tiltrekker lav lønn bedre ledere? 

   Sørensen, Ole Fredrik (Master thesis, 2014)
   Formålet med denne utredningen har vært å forsøke å avdekke hvorvidt lavere lønnsnivå vil tiltrekke seg ledere som i gjennomsnitt har større tilbøyelighet for prososial adferd, enn hva høyt lønnsnivå vil gjøre. Dette er ...