• Are income tax preferences a moral or a selfish choice? : an experimental approach 

   Bratholt, Anne-Mari; Paulsen, Ingvild Kristine (Master thesis, 2013)
   An understanding of personal preferences and attitudes is crucial in order to design an income tax system that people find fair. We have examined, by means of an economic experiment, how selfishness, risk preferences and ...
  • Eksempelets makt : eksterne effekter av lederkompensasjon 

   Berntsen, Ragnhild; Thon, Kristina (Master thesis, 2013)
   Målet med denne masterutredningen er å undersøke om bruk av lederkompensasjon kan fortrenge andres motivasjon. Kompensasjon kan være et nødvendig virkemiddel for å tiltrekke seg ressurssterke kandidater til lederrollen, ...