Show simple item record

dc.contributor.advisorStensland, Gunnar
dc.contributor.authorThune, Kristian
dc.contributor.authorSlette, Morten
dc.date.accessioned2017-03-03T08:43:55Z
dc.date.available2017-03-03T08:43:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432849
dc.description.abstractUtredningen omhandler sammenhengen mellom VIX-indeksen og volum utstedt i det norske highyield-markedet. Arbeidet har i stor grad bestått av å bearbeide datasettet slik at vi på best mulig måte kan avdekke sammenhengen og i neste steg se om det finnes et «vindu» for utstedelser basert på gjennomsnittlig VIX-indeks tretti dager før ny kapital ble hentet. Ved å inkludere ulike variabler forsterker vi validiteten og reliabiliteten til testresultatene. Videre analyserer vi kvalitativt årene i den gjeldende tidsperioden i den hensikt å avdekke andre faktorer og hendelser som kan påvirke aktiviteten i det norske HY-markedet. Vi ser også på sammenhengen mellom VIX-indeks og volum utstedt for ulike størrelser, sektorer, samt justerer for finanskrisen. Til slutt forsøker vi å avdekke om det finnes et vindu. Funnene er i tråd med hypotesen om at utstedelser blir gjort i relativt rolige markeder med lav VIX-indeks hvor risikopremien presumtivt er på sitt laveste. Sammenhengen mellom VIXindeks og volum utstedt er statistisk signifikant for alle beløp og stort sett for alle sektorer. Unntaket er under finanskrisen hvor forklaringsvariablenes verdier ble ekstreme og korrelasjonen mellom de ulike faktorene kollapset. I denne perioden ble det også utstedt langt lavere volum enn i perioden før og etter. Utredningen finner at over 75 prosent av volum utstedt forekommer når VIX-indeksen er 18 eller lavere gjennom et 30-dagers snitt før utstedelse. Andel av volum utstedt øker til 98 prosent hvis VIX-indeksen er 25 eller lavere. Disse tallene er basert på totalt volum, justert for finanskrisen. Med dette konkluderer utredningen med at det er statistisk grunnlag for å hevde at et «HY-vindu» eksisterer og kan knyttes til teorien om market timing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleFinnes det et vindu for utstedelse av high yield-obligasjoner? : en empirisk studie av sammenhengen mellom VIX-indeks og volum utstedt i det norske obligasjonsmarkedet.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record