Show simple item record

dc.contributor.advisorKulset, Ellen
dc.contributor.authorQuinonez, Luis Gerardo Vera
dc.date.accessioned2017-09-11T10:07:02Z
dc.date.available2017-09-11T10:07:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454009
dc.description.abstractTematilsyn 2012 viser at mangler ved revisors virksomhetsforståelse har resultert i mangelfull risikovurdering, og dermed sviktende grunnlag for fastsettelse av etterfølgende revisjonshandlinger. Jeg gjennomførte semistrukturerte intervjuer med bransjespesialiserte norske revisorer for å sammenligne deres besvarelser med både tematilsynets observasjoner og det ISA-ene krever, for å forstå hvordan revisorene i praksis oppnår en tilstrekkelig virksomhetsforståelse. I tillegg undersøkte jeg hvilke oppfatninger norske revisorer har om hvordan bransjespesialisering bidrar til å gjøre virksomhetsforståelsen og risikovurderingen mer målrettet. Jeg fant at de norske revisorene generelt utøver tilfredsstillende risikovurderingshandlinger i samsvar med ISA 315, for å danne seg en forståelse av kundenes bransjer og forretninger. Likevel fant jeg at til tross for at standarden inneholder omfattende krav og veiledninger, besvarte de svært generelt om hva de gjør for å oppfylle kravene for å forstå kundens internkontroll. I tillegg fant jeg at kunden er den viktigste kilden for informasjon ved revisors opparbeidelse av bransjeforståelsen, og dette burde ikke være overraskende da vi i Norge bor i et samfunn hvor vi stoler på hverandre. Dette kunne umiddelbart synes å være problematisk og i strid med revisors krav til revisors profesjonelle skepsis, ettersom revisor innhenter informasjon direkte fra kunden for å oppnå denne forståelsen. Likevel tyder det på at dette avhjelpes når revisorene er bransjespesialiserte, da de stort sett innhenter informasjon fra ulike eksterne kilder og kunder, for å opparbeide seg både en bransje- og virksomhetsforståelse. Jeg oppdaget at revisorenes oppfatninger gir et inntrykk av at bransjespesialisering gjør revisorene mer målrettet ved å; utøve et spesialisert profesjonelt skjønn og skepsis, oppnå en tilstrekkelig virksomhetsforståelse, og utføre en effektiv risikovurdering. Dette begrunnes med at bransjespesialisering bidrar til at revisors system for informasjonsinnhenting blir mer endringsfokusert og spisset, slik at revisorene har større beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilken informasjon som er bransjespesifikk og viktig for å gjennomføre disse prosessene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleRevisors virksomhetsforståelse : med fokus på revisors oppfatninger om bransjespesialiseringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record