Show simple item record

dc.contributor.advisorLines, Rune
dc.contributor.authorGustavsen, Camilla
dc.contributor.authorJokstad, Siri Heimli
dc.date.accessioned2018-02-21T09:44:21Z
dc.date.available2018-02-21T09:44:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486137
dc.description.abstractÅ skape Commitment to change blant ansatte betraktes som en av de viktigste forutsetningene for en vellykket organisatorisk endring (Herscovitch & Meyer, 2002). Med denne masteroppgaven ønsket vi å gi innsikt i hvilke variabler som kan fremme Commitment to change. Vi undersøkte først ansattes commitment til en organisatorisk endring. Deretter om variablene deltagelse, kommunikasjon og prosedyrerettferdighet kunne forklare deres commitment. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ casestudie av en konkret endringsprosess i NAF. Endringen NAF Verksted er et nytt konsept som utvider NAF-sentrenes eksisterende tjenestetilbud. Endringen medførte nye arbeidsoppgaver for de ansatte, i tillegg til at organisasjonen ikke lenger fremstår som en nøytral aktør i bilbransjen. Studien tar utgangspunkt i erfaringer fra ansatte i Test og Kontroll på pilotsentrene i Oslo, Hamar og Ålesund. Resultatene våre viser at variablene endringsinnhold, organisasjonsidentitet, implementeringsmetode, deltagelse, ledelse og kommunikasjon har vært viktige for å skape Commitment to change. Funnene viser at det i tillegg til deltagelse og kommunikasjon også er andre sentrale variabler som har hatt innvirkning på de ansattes commitment. Overraskende nok ble det ikke avdekket eksplisitte funn på betydningen av prosedyrerettferdighet. Resultatene våre indikerer at variabler innenfor og utenfor endringsprosessen bør sees i sammenheng for å skape Commitment to change.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleCommitment to change : en casestudie av NAF for å avdekke variabler som påvirker commitment to changenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record