Show simple item record

dc.contributor.advisorFjell, Kenneth
dc.contributor.authorAhmed, Sufian Musab
dc.contributor.authorJaved, Abdullah
dc.date.accessioned2018-02-26T13:46:13Z
dc.date.available2018-02-26T13:46:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487045
dc.description.abstractDenne masterutredningen har til hensikt å påpeke mulige forklaringer til lønnsomhetsforskjeller, blant store norske sparebanker. Sparebankbransjen opplever endringer, hvor økning i bruk av teknologi står sentralt. Bransjen har dannet nye kundemønstre som har ført til at sparebankene som før hadde lokal forankring, i dag kjennetegnes i ”anywhere and anytime banking”. Med dette menes at sparebankene, med den teknologiske utviklingen lagt til grunn, er tilgjengelig overalt, til enhver tid. Analyser viser også at antall besøk i bankfilial har en negativ trend. Studieobjektet i utredningen har vært de ni største sparebankene i Norge. Samlet sett har disse en markedsandel på 85% av det norske sparebankmarkedet, målt i forvaltningskapital. Tidsmessig er det perioden 2004 – 2016 som har vært betraktet. Konkurransesituasjonen til sparebankene har vært studert og mulige forklaringsfaktorer på̊ lønnsomhet har blitt kartlagt. Innbyrdes sammenhenger mellom faktorene, i tillegg til sammenhenger mellom faktorene og lønnsomhets- og effektivitetsmål har deretter blitt analysert. Arbeidet har vært inspirert av internasjonale studier på feltet. Gjennom et fokus på norske sparebanker, søker utredningen å avdekke hvorvidt funn er konsistente med studier som har vært på europeiske sparebanker. Våre funn viser at følgende faktorer har en forklaring på lønnsomhetsvariasjon i de ni ledende norske sparebankene: størrelse, virkeområde, kostnadseffektivitet og økonomiske konjunktursykluser Vi har funnet visse fellestrekk på de mest lønnsomme sparebankene. De største sparebankene, målt i forvaltningskapital, har også størst virkeområde og er mest kostnadseffektive. Det er disse faktorene som skilles de mest lønnsomme sparebankene i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhetsanalyse av sparebanker : en studie av lønnsomhetsdrivere for store norske sparebankernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record