Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrunstad, Rolf Jens
dc.contributor.authorTollefsen, Therese
dc.contributor.authorSmevold, Hanne Ryen
dc.date.accessioned2018-02-27T11:02:56Z
dc.date.available2018-02-27T11:02:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487327
dc.description.abstractI denne utredningen har vi tatt for oss den europeiske gjeldskrisen og sett dypere på gjeldsgradsutviklingen i Belgia, Irland og Portugal. For å kunne analysere gjeldsgradsutviklingen har vi innhentet sekundærdata og utformet analysen ved et deskriptivt design. Analysen har tatt utgangspunkt i et teoretisk rammeverk for gjeldsdynamikk og makroøkonomiske variabler som interagerer med gjeldsgraden. Som tre land i samme valutaunion, ser vi kort på landenes økonomiske historie, i tillegg til sentrale utviklingstrekk ved både EU og EMU, frem mot finanskrisen. Det viser seg at finanskrisens raske inntog satt dype spor i europeiske økonomier, og fikk gjeldsgraden raskt til å øke. Belgias offentlige gjeld har holdt seg relativt stabilt målt mot BNP, mens Irlands og Portugals gjeldsgrad økte betydelig fra 2008. Belgia ble offer for både bank- budsjett og politisk krise. Den irske økonomien ble i løpet av 2000-tallet et vesentlig mer attraktivt sted for utenlandsinvesteringer, som endret eksportsektoren i landet fra hovedsakelig varer til tjenester. Senere ble Irland rammet av en omfattende boligboble etterfulgt av en bankkrise, som ble et vendepunkt i den irske økonomien. Portugal på sin side slet blant annet med dårlig vekslingskurs, da euroen ble innført, og tap av markedsandeler i eksportsektoren. Senere tapte Portugal tillit i finansmarkedene, som videre førte til høye lånekostnader. På tross av betydelige negative endringer i økonomiene fra 2008, endret gjeldsgraden i Belgia seg moderat, sammenliknet med Irland og Portugal. Belgia førte en politikk med mål om å holde sysselsettingen stabil, mens dette var ikke tilfellet i Irland og Portugal, der arbeidsledigheten steg betydelig fra 2008. Både Irland og Portugal har måttet godta lån fra EU og IMF for å redde økonomien i landene, mens Belgia er ett av få land i Europa som ikke har måttet ty til hjelp fra Troikaen. Belgias og Irlands roller som skatteparadis har vært viktige for landenes inntekter, og særlig i Irland har dette fått store påvirkninger i deres BNP.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleOffentlig gjeld i Den europeiske valutaunionen : en empirisk analyse av utviklingen i gjeldsgrad for Belgia, Irland og Portugalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel