Show simple item record

dc.contributor.advisorMøller, Bjarne
dc.contributor.authorGjerløw, Tord Gudvangen
dc.date.accessioned2018-03-01T13:51:10Z
dc.date.available2018-03-01T13:51:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488041
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å vurdere verdien av egenkapitalen i Lerøy Seafood Group ASA ved bruk av fundamental verdsettelsesteknikk. Gjennomføring av fundamentalanalysen resulterer i et verdiestimat på aksjen til Lerøy Seafood Group ASA (heretter kalt Lerøy). Verdsettelsestidspunktet for verdiestimatet er per 31. desember 2016. Det endelige verdiestimatet vurderes opp mot børskursen på samme tidspunkt og gir opphav til en handlingsstrategi på aksjen. Første del av oppgaven er en strategisk analyse av Lerøy og utvalgte virksomheter i oppdrettsbransjen. Analysen dekker årene 2011 til 2016 og peker på betydelige miljømessige utfordringer for bransjen som helhet, der lakselusproblematikken utgjør en vesentlig barriere for videre vekst i norsk oppdrettsnæring. Mye ressurser anvendes for å løse det kompliserte problemet med lakselus. Samtidig har dette vært en av årsakene til at spotprisene på laks har steget betydelig de siste årene. Etterspørselen etter oppdrettslaks har vært og er fremdeles høy, og reduserte produksjonsvolumer har medført en sterk prisvekst. Kronekursen mot valutaer som euro og dollar er også en sentral del av prisveksten som har vært i spotmarkedet for laks. Andre del av oppgaven er en kvantitativ analyse av regnskapstall. Denne analysen viser at lønnsomheten for Lerøy og bransjen til tider har vært svært god. Gjennomsnittlig strategisk fordel for Lerøy over den historiske analyseperioden (2011-2016) er beregnet til 13,3%. Leverandørers forhandlingsmakt trekkes frem som en trussel mot fremtidig superprofitt i oppdrettsbransjen, der særlig leverandører av marine råstoff (fiskeolje) kan oppnå sterk forhandlingsmakt. Lerøys veletablerte merkevarenavn og råvaretilgang vurderes som verdifulle ressurser som kan gi oppgav til en varig strategisk fordel for Lerøy. Oppkjøpene av Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS gir Lerøy store muligheter for videreutvikling av nedstrømsaktiviteter innen hvitfisk. Det endelige fundamentale verdiestimatet beregnet i oppgaven er 47,811 kroner per aksje. Aksjekursen var pr. 31.12.2016 47,61 kroner, og basert på en feilmargin på +/- 10 % gir dette opphav til en hold-anbefaling på aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.titleLerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record