Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBalsvik, Ragnhild
dc.contributor.authorRøyset, Åsmund
dc.contributor.authorWik, Håkon Halvorsen
dc.date.accessioned2018-08-29T11:45:40Z
dc.date.available2018-08-29T11:45:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559861
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker om subsidier gitt gjennom Nav sitt arbeidsmarkedstiltak bedriftsintern opplæring (BIO) har hatt en positiv effekt på bedriftene som har mottatt tilskudd. Vi er ikke kjent med tidligere studier som har forsøkt å finne effekten av BIO-tilskudd på mottakerbedriftene over tid, og vi ønsker dermed å bidra til å gi Nav et bedre kunnskapsgrunnlag til forvaltningen av et tiltak som har delt ut over 470 millioner kroner siden 2009. Hensikten med tiltaket er å bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer. I lys av økonomisk teori og litteraturen på bedriftsintern opplæring fremstår BIO-ordningen som et egnet virkemiddel til dette formålet, da flere studier viser at bedriftsintern opplæring har positiv effekt på både bedrifters produktivitet og ansattes sysselsettingsutsikter. For å undersøke om BIO-tiltaket virkelig har en positiv effekt gjennomfører vi en kvantitativ undersøkelse av bedrifter som fikk BIO-tilsagn under finanskrisen i 2009-2010, og supplerer med en kvalitativ undersøkelse av bedrifter som fikk BIO-tilsagn etter oljeprisfallet i 2014. Vi benytter i den kvantitative analysen ulike strategier for å lage kontrollgrupper som er sammenlignbare med bedriftene som fikk tilsagn, og estimerer gjennom en difference-indifferences-modell effekten av tilsagn på bedriftenes salgsinntekt, verdiskaping og antall ansatte. Den kvalitative analysen viser at bedriftene selv mener BIO-ordningen er effektiv i sitt formål, mens den kvantitative analysen ikke finner noen effekt av BIO-tilsagn på antall ansatte, og en signifikant negativ effekt på verdiskaping og salgsinntekter på veldig kort sikt. Sistnevnte funn skyldes trolig at ansatte må tas ut av fakturerbar produksjon og tjenestelevering under opplæringen. Vi konkluderer dermed med at BIO-tilsagnene gitt under finanskrisen i perioden 2009-2010 ikke har noen dokumenterbar positiv effekt på bedriftene som mottok tilskudd, men at BIOtilsagnene gitt etter oljeprisfallet i 2014 trolig har hjulpet mottakerbedriftene med å holde ansatte i arbeid gjennom en krevende omstillingsperiode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleNav sitt arbeidsmarkedstiltak bedriftsintern opplæring : har statlige subsidier til investeringer i bedriftsintern opplæring positiv effekt på bedrifter i omstilling?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel