Show simple item record

dc.contributor.advisorMøller, Bjarne
dc.contributor.authorSævig, Kristian Fluge
dc.contributor.authorNordheim, Elin Ødegaard
dc.date.accessioned2018-09-03T10:27:19Z
dc.date.available2018-09-03T10:27:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560486
dc.description.abstractUtredningen omhandler en fundamental verdivurdering av XXL ASA. Målet med utredningen var å estimere egenkapitalverdien til selskapet, samt tilhørende aksjeverdi per 08.06.2018. Verdivurderingen er basert på offentlig, tilgjengelig informasjon. I utredningens første del presenteres konsernet og miljøet de utøver sin virksomhet i, før det videre gås inn på teori om verdivurdering og valg av metode som benyttes videre i utredningen. Avslutningsvis i første del foretas det en strategisk analyse som tar for seg en ekstern bransjeorientert- og intern ressursorientert analyse. Gjennom første del vil det komme frem underliggende forhold ved selskapet. Videre i utredningen er det en regnskapsanalyse, hvor de økonomiske forholdene kommer til syne. Regnskapsanalysen la grunnlaget for kartlegging av selskapets historiske risiko, krav til avkastning og lønnsomhet. Basert på utredningens analyser foreligger det en strategisk fordel for XXL på 6,7 prosent i perioden 2011 til 2017. Regnskapsanalysen var grunnlaget for videre utarbeidelse av fremtidsregnskap og fremtidige krav. De estimerte fremtidige kravene legges til grunn for vurdering av hvorvidt XXLs strategiske fordel er langvarig, hvor det fremkommer av våre analyser at kun 2,3 prosent er langvarig strategisk fordel. Videre er forventede fremtidige verdistrømmer neddiskontert med relevante avkastningskrav benyttet til verdivurderingen av konsernet. Benyttede metoder er egenkapitalmetoden og selskapskapitalmetoden. Estimatene som fremkom av metodene gjennomgikk en konvergeringsprosess. Grunnet usikkerhet tilknyttet verdiestimatet ble det utført simuleringer og sensitivitetsanalyser. Per 08.06.2018 er verdiestimatet basert på denne utredningen kr. 60,6 for XXL-aksjen. Til sammenligning hadde Oslo Børs samme dato en aksjekurs på NOK 72,7 for XXL-aksjen. Grunnet usikkerheten som foreligger i vårt verdiestimat gis det en holdanbefaling per 08.06.2018.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdivurderingnb_NO
dc.titleXXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record