Show simple item record

dc.contributor.advisorMeyer, Christine B.
dc.contributor.authorHundsnes, Stine Apelseth
dc.contributor.authorJohansen, Trine Lise Berge
dc.date.accessioned2019-02-18T11:43:19Z
dc.date.available2019-02-18T11:43:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585907
dc.description.abstractDenne masterutredningen ser på hva som kjennetegner siviløkonomer sin beslutning om første arbeidsgiver, og om dette kan forklare hvorfor det er så få som velger jobb i offentlig sektor. Utredningen bygger på en deskriptiv og eksplorativ studie, og etter vår kjennskap eksisterer det begrenset forskning på dette temaet. Det teoretiske fundamentet for utredningen er beslutnings- og motivasjonsteori som forklarer hvordan mennesker tar valg. Vi benytter en kvantitativ og kvalitativ metode for å innhente relevante data. Høsten 2018 distribuerte vi en spørreundersøkelse til 1530 siviløkonomstudenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) eog Handelshøyskolen BI. Undersøkelsen avdekker at 12% ønsker jobb i offentlig sektor. Vi finner antydninger til at kjennskap og omgangskrets har sammenheng med sektorpreferanse. Videre viser det seg at mange av de viktigste faktorene ved valg av første arbeidsgiver sammenfaller uavhengig av studentenes sektorpreferanse. Det største skillet kan knyttes til behovet for anerkjennelse, hvor de som velger offentlig sektor har en mer prososial motivasjon. Det ble også gjennomført seks individuelle dybdeintervjuer av sisteårs masterstudenter ved NHH. Intervjuobjektene påpeker at lønn ikke er en avgjørende faktor ettersom startlønnen er relativt lik i begge sektorene. Studentene kjennetegner offentlig sektor med trygghet, men opplever likevel at det er risikofylt å søke stillinger i denne sektoren. Dette skyldes at det er få stillinger, samt sene og tilfeldige søknadsfrister sammenlignet med ansettelsesprosesser i privat sektor. Videre viser det seg at privat sektor i større grad eksponeres ved studiestedet, og at virksomheter med sterk tilstedeværelse er lettere tilgjengelig i minnet når studenter vurderer potensielle arbeidsgivere. Det kommer frem at studentene verdsetter å snakke med ansatte i virksomhetene, men at de har begrenset kjennskap til ansatte de kan relatere til i offentlige virksomheter. Offentlige virksomheter gir også i mindre grad uttrykk for at de trenger siviløkonomer sammenlignet med privat sektor og siviløkonomstudentene føler seg relativt mer ettertraktet av private virksomheter. Begrenset kjennskap til virksomheter i offentlig sektor, medfører til slutt at det oppleves som utrygt å søke jobb i denne sektoren. Denne masterutredningen har utforsket tilbudssiden av problemstillingen og knytter funnene opp mot beslutnings- og motivasjonsteori. Praktiske implikasjoner på temaet og anbefalt videre forskning blir også presentert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleHvorfor velger så få nyutdannede siviløkonomer offentlig sektor? : en deskriptiv og eksplorativ studie om siviløkonomers valg av første arbeidsgivernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record