Show simple item record

dc.contributor.advisorLines, Rune
dc.contributor.authorBjørsvik, Jørgen Aase
dc.date.accessioned2019-02-18T12:09:34Z
dc.date.available2019-02-18T12:09:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585917
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å undersøke hvorvidt ledere i bankbransjen vektlegger likhet mellom leder og medarbeider i rekrutteringsprosesser, og drøfte hvorvidt det foreligger et gap mellom teori og praksis. Dette er blitt gjort gjennom casestudium i en norsk bank med intervju av ti ledere og en HR-nøkkelinformant med spørsmål rundt ledelse og rekruttering. Ledelsesforskning viser at ledelse er en prosess, et dynamisk samspill mellom medarbeider og leder, og at fit eller kongruens mellom leder og medarbeider er viktig for å få gode resultat for bedriften og økt produktivitet hos medarbeidere. Likhet i verdier, proaktiv personlighet og ansvarsfullhet er eksempler som blir fremhevet i litteratur. Rekrutteringsteori er opptatt av fit mellom person og jobb, og viser også at fit mellom person og organisasjon gir positive fordeler som større jobbtilfredsstillelse, lojalitet og ekstrarolleadferd. Fit mellom person og gruppe har også oppmerksomhet i rekrutteringsteori. Det er imidlertid lite kjent forskning om hvordan bedrifter i praksis forholder seg til fit i rekrutteringssammenheng og hvordan dette står i sammenheng med lederes oppfatning av ledelsesprosessen. I denne studien fant jeg at lederes forestilling om ledelsesprosesser er i samsvar med ledelsesteori. Et annet funn er at rekrutteringsprosesser står dels i kontrast til både ledelsesteori og rekrutteringsteori. Med det menes at det rekrutteres både i forhold til P-S-fit, P-O-fit og P-G-fit, men i svært liten grad etter P-J-fit. P-G-fit, med utgangspunkt i teamarbeid sin betydning i banken, dominerer. Dette er et område som er mindre behandlet i rekrutteringsteori sammenlignet med P-O-fit og P-J-fit. Lederes forestilling om ledelsesprosess blir således kun til en viss grad gjenspeilet i rekrutteringsprosess. Ledere legger mer vekt på P-G-fit enn P-S-fit. Funnene viser at det eksisterer gap mellom ledelsesteori og praksisfeltet, og i noen tilfeller mellom rekrutteringsteori og praksisfeltet. Det er videre et behov for å få mer kunnskap om sammenhengen mellom P-O-fit, P-G-fit og P-S-fit og hvordan de virker i forhold til hverandre. Funnene tyder på at teori må gjenspeile praksisfeltet bedre, men også at praksisfeltet må benytte det teoretiske grunnlaget i større grad enn det som er tilfelle. Undersøkelsen viser at en i planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser bør bruke kunnskap fra ledelsesteori om likhet mellom medarbeider og leder til å rekruttere medarbeidere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleVektlegging av likhet mellom leder og medarbeider i rekrutteringsprosesser : en kvalitativ studie utført i bankbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record