Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorUlleberg, Adrian
dc.contributor.authorBygland, Johan Fredrik
dc.date.accessioned2019-08-22T10:52:46Z
dc.date.available2019-08-22T10:52:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2609807
dc.description.abstractFormålet med masterutredningen var å verdsette egenkapitalen til XXL ASA den 30. November 2018, og finne tilhørende aksjekurs. Fundamental verdivurdering ble valgt som hovedmetode og ble supplert av en komparativ verdivurdering med fokus på multiplikatormodellen. Verdsettelsen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon. Ved å følge rammeverket for fundamental verdivurdering til professor Kjell Henry Knivsflå, startet vi innledningsvis med først å presentere XXL og sportsbransjen i kapittel 2. Målet med det var å gi innsikt i selskapet og sportsbransjen, som faktagrunnlag for den senere strategiske analysen. Generelt står varehandelen ovenfor en "Retail-apokalypse" som også rammer sportsbransjen. I kapittel 3 drøftet vi ulike verdsettelsesteknikker. Deretter gjennomførte vi i kapittel 4 en strategisk analyse med hensikt å belyse om XXL har en strategisk fordel, og å finne forklaringsfaktorer på hvorfor XXL kan ha det. Her konkluderte vi med at XXL hadde en moderat strategisk fordel over analyseperioden 2012-2018T. I kapittel 5 gjennomførte vi en regnskapsanalyse for XXL og bransjen med den hensikt å få innsikt i underliggende økonomiske forhold. Både resultatregnskap, balansen og kontantstrømmen til XXL, Stadium, JD Sports, Sports Direct og Gresvig AS ble først omgruppert og deretter justert. Gjennom risikoanalysen i kapittel 6 fant vi at XXL fikk en BBBrating. I kapittel 7 fant vi de nødvendige avkastningskravene som i kapittel 8 ble benyttet som en målestokk i vurderingen av lønnsomheten til XXL. I slutten av kapittel 8 fikk vi bekreftet forventningene våre om at XXL faktisk hadde en strategisk driftsfordel omtrent 4 prosent, bestående av en bransjefordel på 6,9 prosent og en ressursfordel på -2,88 prosent. Videre utarbeidet vi fremtidsregnskapet i kapittel 9 og fremtidskrav i kapittel 10. Basert på innsikten om fremtidig avkastningskrav og rentabiliteter fant vi at XXL forventes å ha en liten strategisk driftsfordel på 1,2 prosent i steady state. I kapittel 11 startet verdsettelsen av egenkapitalen til XXL, hvor vi i tillegg gjennomførte sensitivitetsanalyser i Crystal Ball, og justerte verdiestimatet for kortsiktig konkursrisiko. Her fant vi et verdiestimat for én aksje i XXL den 30. november 2018 på 55,52 kr. Den komparative verdivurdering i kapittel 13 ga oss et aksjeestimat på 47,36 kr. Etter å ha vektlagt det fundamentale verdiestimat med 80 prosent og estimatet fra den komparative verdivurderingen med 20 prosent, fikk vi vårt endelig verdiestimat på én aksje i XXL på 53,89 kr. Ettersom aksjekursen på verdsettelsestidspunktet den 30.november 2018 var 43,50 kr, blir vår handlingsanbefaling KJØP av XXL-aksjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleXXL ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record