Show simple item record

dc.contributor.advisorKaarbøe, Katarina
dc.contributor.authorRuud, Bjørn Kristoffer
dc.contributor.authorVollan, Fredrik Bjørseth
dc.date.accessioned2020-03-02T12:38:08Z
dc.date.available2020-03-02T12:38:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2644658
dc.description.abstractI denne masterutredningen belyses forskningsspørsmålet: Hvordan kan gevinstrealisering ved RPA forstås? Begrepet RPA referer til programvare som kan brukes til å automatisere manuelle prosesser i en organisasjon. Forskningsspørsmålet er motivert av at mange selskaper sliter med å realisere gevinster ved investeringer i teknologi, på tross av alle potensielle gevinster som teknologi tilskrives. RPA er intet unntak, og det er derfor interessant å undersøke hvilke mekanismer og faktorer som påvirker gevinstarbeidet i praksis. For å undersøke dette har vi gjennomført en eksplorerende casestudie basert på personlige dybdeintervju med åtte personer fra fem norske bedrifter og to konsulenthus. Vi finner at man kan besvare forskningsspørsmålet gjennom mekanismene prosjekt og organisasjon. Prosjektets formål er av betydning siden det legger føringer på hva slags gevinster prosjektteamet søker, og hvilke mål de anvender og måles på. Vi finner at ansatte setter fokus på økt kvalitet, heller enn besparte kostnader ved innføringen av RPA. Ofte er målene man søker vanskelige å dokumentere, og bedrifter erfarer at gevinstoppfølging og dokumentasjon i etterkant av prosjekter er krevende aktiviteter. Våre funn viser at casebedriftene blir mer profesjonelle i gevinstarbeidet ved RPA, i tråd med at de automatiserer flere prosesser. Volum og erfaring ser dermed ut til å ha en effekt på gevinstarbeidet. Organisasjonen er viktig fordi RPA kun skaper verdi ved å påvirke organisasjonen den innføres i. Vi ser at god retorikk er vesentlig for å få ansatte til å akseptere teknologien. Å ha ansatte med seg er viktig siden det er de som best vet hvor roboten kan tilføre organisasjonen verdi. Det er i også viktig å ha kompetente ansatte. Det er de som kjenner prosessene roboten skal anvendes i, og at de forstår teknologien er vesentlig for at man sitter igjen med en godt automatisert prosess i etterkant. Avslutningsvis erfarer vi at de fleste bedriftene i vårt datamateriale mangler den tekniske kompetansen som kreves for å forvalte RPA selv. Vi konkluderer med at en moden organisasjon som gjennom erfaring forstår RPA og dets formål er vesentlig for å lykkes med å realisere gevinster fra RPA.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleGevinstrealising i RPA-prosjekter : en kvalititativ casestudie av hvordan gevinstrealisering i RPA-prosjekter kan forståsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record