Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorLarsen, Thor Atle
dc.contributor.authorAamlid, Didrik Myre
dc.date.accessioned2020-03-24T14:14:28Z
dc.date.available2020-03-24T14:14:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648404
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke hvordan en tjenestebasert forretningsmodell med EPC kan redusere energiforbruk og driftskostnader i dagligvarebutikker i Norge. Vi studerer et selskap som har utviklet en ny abonnementsløsning for teknisk utstyr i butikker. Det omfatter kjøle- og fryseanlegg, ventilasjon, belysning, styresystemer og tjenester som sikrer energioppfølging og driftsoptimalisering. Utredningen tar for seg teori og empiri om outsourcing, tjenestebaserte forretningsmodeller og energieffektivisering i dagligvarebransjen. I tillegg presenteres teori om Energy Performance Contracting (EPC), som er en energisparekontrakt med garantert resultat. Analysen er basert på åtte semistrukturerte intervjuer og statistikk av energiforbruk til et utvalg butikker. Hensikten med analysen er å identifisere hvordan, og i hvilken grad, bedriften kan bidra til redusert energiforbruk. I tillegg ønsket vi å identifisere hvilke driftskostnader som påvirkes av forretningsmodellen. Resultatene baseres på funn fra datainnsamling, teori og tidligere empiri. Energiforbruket i dagligvarebransjen er høyt på grunn av stort omfang av energikrevende utstyr i butikkene. Vi fant at gjennomføring og oppfølging av energitiltak i samarbeid med bedriften reduserer energiforbruket i stor grad. Abonnementsløsningen innebærer at leverandøren står ansvarlig for investering og drift av utstyret, og våre funn tilsier at det fører til større energibesparelser sammenliknet med når butikkeierne selv har ansvaret. Informantene fremhevet tilgang på kompetanse, en “helhetlig” tjenesteleverandør og tydelig investeringsstrategi som viktige faktorer for å redusere energiforbruk, og at EPC styrker forretningsmodellen og øker viljen til å investere i energitiltak. I tillegg fant vi at energi- og transaksjonskostnader reduseres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEnergieffektivisering i dagligvarebransjen : en case-studie om hvordan en tjenestebasert forretningsmodell kan bidra til å redusere energiforbruk og driftskostnader i dagligvarebransjen i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record