Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStamland, Tommy
dc.contributor.authorLislelid, Steffen Lieng
dc.contributor.authorStråbø, Vegard Holm
dc.date.accessioned2020-03-26T11:48:36Z
dc.date.available2020-03-26T11:48:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2648859
dc.description.abstractI denne utredningen har vi sett nærmere på betydningen av Private Equity for børsnoteringer i det norske markedet i perioden 2005 til 2015. Vi har ønsket å belyse hvorvidt Private Equity involvering i forkant av en børsnotering kan gi positive/negative ringvirkninger, da for henholdsvis overlevelse og verdiskapning underveis i livsløpet for et selskap. I tillegg har vi ønsket å belyse om eventuelle andre eksterne faktorer i økonomien eller andre interne forhold i selskapet kan påvirke på tilsvarende måte. Datagrunnlaget for denne utredningen er hentet fra flere ulike kilder. Vi tok utgangspunkt i listeendringer fra Oslo Børs, markedsdata fra NHH Børsprosjektet og årsregnskap fra Brønnøysundregistrene. Dette ga oss et solid datagrunnlag på 223 børsnoteringer fra henholdsvis markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Dette kvalitetssikret vi mot Datastream, Bloomberg Terminal, Argentum og NVCA. I denne kvantitative undersøkelsen har vi brukt metodikk som i stor grad har vært basert på tidligere studier. I overlevelsesmetodikken har vi hentet inspirasjon fra Jain & Kini (2000), og Manigart, Baeyens & Hyfte (2001). I verdiskapningsmetodikken har vi hentet inspirasjon fra MacKinlay (1997) og Ritter (1991). Vi har da fulgt grunnlinjene i disse fortrukkende fremgangsmåtene, gjort konkrete tilpassninger og nødvendige justeringer opp imot vår spesifike kontekst og vår masterutredning. Vi fant signifikante indikasjoner for at Private Equity involvering bidro til økt overlevelsesevene for børsnoteringer eid av PE-fond i det norske markedet. Vi fant derimot ingen signifikante indikasjoner for at Private Equity hadde tilsvarende positiv effekt for verdiskapning. Til motsetning fant vi signifikante indikasjoner for at den langsiktige avkastningen for selskap eid av PE-fond var negativ. I tillegg fikk vi belyst at makroøkonomiske sjokk, aktuell markedsplass for notering og selskapssektor var signifikante faktorer som hadde ringvirkninger til og påvirket vårt utvalg i betydelig grad.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titlePrivate equity, et langsiktig tapsprosjekt? : en studie om overlevelse og verdiskapning for norske børsnoteringeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel