Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPersson, Svein-Arne
dc.contributor.authorAadnesen, Margrete
dc.contributor.authorSeim, Ragnhild
dc.date.accessioned2020-10-19T12:49:32Z
dc.date.available2020-10-19T12:49:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683679
dc.description.abstractDenne masterutredningen undersøker om egenkapitalavkastningen til skade- og helseforsikringsporteføljen til Frende Skadeforsikring øker ved utnyttelse av en optimeringsmodell som opprinnelig brukes i aksjemarkedet. Vi anvender Markowitz’ Mean- Variance-optimeringsmodell (MVO) til å finne en optimal størrelse til bransjene i selskapets forsikringsporteføljer. I modellen byttes dermed aksjer ut med forsikringsbransjer, der bransjer tilsvarer en generell klassifisering av forsikringsprodukter. MVO er avhengig av avkastningen og variansen til hver av bransjene som inngangsverdier. I tillegg er korrelasjonen mellom bransjene nødvendige inngangsverdier når varians benyttes som risikomål. Alle disse verdiene eksisterer i forsikringsindustrien. Korrelasjon er nemlig forhånddefinert av forsikringsregelverket Solvens II, mens avkastning og standardavvik beregnes ved å kombinere samme regelverk med Frendes historiske data. Det er også behov for en rekke forutsetninger for å overføre teori som opprinnelig brukes i aksjemarkedet til forsikringsmarkedet. Deriblant er det behov for forutsetninger knyttet til bruken av Solvens II når avkastning og standardavvik bergenes. I tillegg må det defineres grenseverdier som hindrer at forsikringsporteføljen endres dramatisk. Sist men ikke minst må det også tas hensyn til avhengighet mellom salg av produkter i ulike bransjer. Ifølge modellen burde egenkapitalavkastningen til Frende øke dersom selskapet endrer forsikringsporteføljene sine. Innen skadeforsikring bør bransjene Motor vehicle, Other motor og Damage to property vokse slik at disse bransjene tilsvarer 94,8% av selskapets skadeportefølje. Skadeforsikringsbransjene Miscellaneous, Assistance og General liablity må følgelig reduseres. Innen helseforsikring bør størrelsen til Income protection vokse med 18,07 prosentpoeng slik at den utgjør hele 60,7% av helseporteføljen. Dette går på bekostning av bransjen Workers’ compensation. Disse anbefalingene fører til økt egenkapitalavkastning i selskapet. Dette kommer tydelig frem når vi sammenligner egenkapitalavkastningen til de nye porteføljene med egenkapitalavkastningen som selskapet historisk sett har oppnådd. Totalt over perioden 2008 til 2019 øker den totale egenkapitalavkastningen og det er dermed naturlig å anta at de anbefalte porteføljene også vil øke fremtidig egenkapitalavkastning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectbusiness analyticsen_US
dc.titleOptimal forsikringsportefølje for Frende Skadeforsikring : kan en optimal sammensetning av forsikringsbransjer bedre egenkapitalavkastningen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel