Show simple item record

dc.contributor.advisorRøsok, Kjell Ove
dc.contributor.authorByrkjeland, Lena
dc.contributor.authorSkarpeid, Frida Skipperud
dc.date.accessioned2021-04-09T11:29:59Z
dc.date.available2021-04-09T11:29:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737131
dc.description.abstractDenne utredningen handler om sentralbankers egenkapitalbehov. Sentralbanker har en viktig rolle med tanke på å bidra til økonomisk stabilitet i samfunnet. En sentralbank er avhengig av faktorene likviditet, uavhengighet og kredibilitet for å oppfylle sitt mandat og samfunnsansvar. I møte med uventede kostnader kan en sentralbank oppleve at disse faktorene trues. En tilstrekkelig egenkapital kan forhindre dette. Vi har gjennomført en litteraturanalyse for å finne momenter som utgjør en risiko knyttet til tap av en sentralbanks likviditet, uavhengighet og kredibilitet. I utredningen har vi diskutert hvordan de ulike momentene kan utgjøre en risiko for en sentralbank, og tatt høyde for hvordan ulike momenter kan utgjøre ulik grad av risiko for forskjellige sentralbanker. Basert på dette har vi utviklet en generell modell som omfatter følgende momenter: oppgaver og ansvarsområder, balansens innhold, ytterligere avtaler med staten og omgivelser. Hvor høy risiko en sentralbank er eksponert for avgjør hvor mye egenkapital den bør ha for å håndtere disse risikoene. For å undersøke hvordan modellen kan fungere i praksis har vi anvendt modellen på Norges Bank, og gjort en vurdering av hvilken grad av risiko Norges Bank er eksponert for innen momentene. Anvendelsen av modellen ga et godt risikobilde av Norges Bank og verdifull informasjon om modellens anvendelighet. Modellen har flere styrker som begrunner momentenes og modellens relevans. Samtidig har den noen svakheter og utfordringer. Utredningen konkluderer med at momentene i modellen kan anses som relevante i en vurdering av sentralbankers egenkapitalbehov.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleSentralbankers egenkapitalbehov : hvilke momenter er relevante i vurderingen av sentralbankers egenkapitalbehov?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record