Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeidell, Anita
dc.contributor.authorArntzen, Isabelle
dc.contributor.authorGjestad, Maria
dc.date.accessioned2021-04-13T06:47:51Z
dc.date.available2021-04-13T06:47:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737406
dc.description.abstractVerden står i dag overfor store utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling. Det forventes i økende grad at virksomheter bidrar til å løse utfordringene og i den forbindelse har mange opprettet egne stillinger som arbeider med bærekraft. Det eksisterer foreløpig lite forskning tilknyttet hvordan rollen som bærekraftsansvarlig ser ut, og hvordan de oppnår innflytelse i virksomheten. Formålet med denne oppgaven er å bidra til et mer helhetlig bilde av rollen til bærekraftsansvarlige og hvordan den varierer med virksomheters bærekraftsstadier. Videre undersøkes det hvilke relasjonelle og strukturelle faktorer som er viktige for at bærekraftsansvarlige kan oppnå innflytelse gjennom positiv oppmerksomhet fra toppledelsen i virksomheter. I tillegg utforskes det hvordan disse faktorene og positiv oppmerksomhet til bærekraft fra toppledelsen varierer mellom virksomheters bærekraftsstadier. Resultater og analyser baseres på en kvantitativ spørreundersøkelse med 120 respondenter fra norske virksomheter. I forbindelse med bærekraftsansvarlig sin rolle ble det funnet at graden av bærekraftsrelatert arbeidserfaring er høyere og deres relasjonelle posisjon sterkere når virksomheten befinner seg på et høyere bærekraftsstadie. Bærekraftsansvarliges tidsbruk på ulike ansvarsområder ble også vist å variere mellom de tre bærekraftsstadiene. På etterlevelses- og effektivitetsstadiet ble det brukt mest tid på kontrollorienterte områder, mens på innovasjonsstadiet ble det brukt mer tid på strategiorienterte områder. I tillegg ble det funnet at de relasjonelle faktorene var viktigst for at bærekraftsansvarlige kan oppnå innflytelse i en virksomhet. Videre ble det tatt utgangspunkt i tre ulike former for positiv oppmerksomhet som bærekraft kan motta fra toppledelsen i virksomheter. Det ble avdekket at den mottatte relative og støttende oppmerksomhetstypen er høyere når virksomheten befinner seg på et høyt bærekraftsstadie sammenlignet med et lavere bærekraftsstadie. Synlig oppmerksomhet varierte imidlertid kun statistisk signifikant mellom to av stadiene. Samlet sett økte graden av mottatt positiv oppmerksomhet til bærekraft med hvert bærekraftsstadie, noe som indikerer at bærekraftsansvarlig har mer innflytelse når virksomheten befinner seg på et høyere bærekraftsstadie.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectnaturressurser og miljøen_US
dc.subjectSustainxen_US
dc.titleRollen som bærekraftsansvarlig i Norge : hvordan kan de oppnå innflytelse? : en studie av bærekraftsansvarlige i norske virksomheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel