Show simple item record

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorSjögren, Ingrid Caroline
dc.contributor.authorJensen, Kristine Holme
dc.date.accessioned2021-04-13T08:46:54Z
dc.date.available2021-04-13T08:46:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737471
dc.description.abstractHvordan økonomiske kriser påvirker skattemoral er et tema som er lite utforsket i skattelitteraturen. Skattemoral kan endres og påvirkes av ytre faktorer og endrede insentiver. Tillit til myndigheter er en viktig faktor knyttet til skattemoral. Også tillit til institusjoner kan komme under press i krisetid og bli påvirket av den økonomiske situasjonen i et land. Hvordan myndigheter håndterer en krise vil potensielt påvirke tillit og skattemoral i befolkningen. Utgangspunktet for denne masterutredningen har på bakgrunn av dette vært å undersøke skattemoral i krisetid. For å undersøke skattemoral i krisetid har vi utført en kvantitativ studie med en todelt metode. Ved hjelp av kvantitativ data fra World Values Survey og OECD, undersøkes sammenhengen mellom økonomisk krise og skattemoral i perioden 1999-2020. En spørreundersøkelse ble utarbeidet og gjennomført for å undersøke holdningene til nordmenn i koronakrisen 2020. Vi har undersøkt sammenhenger mellom tillit til myndigheter, opplevelsen av krisehåndteringen knyttet til koronakrisen, opplevd rettferdighet av krisetiltakene og tilbøyeligheten til å betale skatt. Våre funn viser en signifikant sammenheng mellom økonomiske kriser og skattemoral. Resultatene indikerer at økonomisk krise hadde positiv innvirkning på skattemoral i OECD under finanskrisen 2008. Videre fant vi gjennom spørreundersøkelsen høy generell tillit til både Skatteetaten og regjeringen og en generell lav aksept for skatteunndragelser i den pågående koronakrisen. Vi fant en signifikant sammenheng mellom tillit til myndigheter og hvorvidt man opplever krisehåndtering som god. Sammenheng mellom tilbøyelighet til å betale skatt og krisehåndtering var signifikant på 10% nivå, men vi kan ikke trekke konklusjoner om kausale sammenhenger på bakgrunn av spørreundersøkelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleSkattemoral i krisetid : hvordan påvirker økonomiske kriser folk sine holdninger til å betale skatt?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record