Show simple item record

dc.contributor.advisorKolstad, Ivar
dc.contributor.authorStub, Nora
dc.contributor.authorReini, Malin Ellseth
dc.date.accessioned2021-09-24T07:35:00Z
dc.date.available2021-09-24T07:35:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781291
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke effekten av produktmarkedskonkurranse på korrupsjon. Eksisterende litteratur gir motstridende resultater på dette forholdet, noe som gjør det til et empirisk spørsmål. Det har blitt hevdet at markedsmakt muliggjør korrupsjon, fordi rents (superprofitt) kreves for å dekke utgifter til å utføre bestikkelser. I motsetning til eksisterende empiriske studier som bruker tversnittstudier fra land, analyserer vi forholdet mellom konkurranse og korrupsjon ved hjelp av data på bedriftsnivå. Analysen tar utgangspunkt i to ulike mål på korrupsjon, et objektivt og et subjektivt mål. Vi bruker en «fixed effects» modell, som tar bort enhets- og tidsspesifikke effekter. Spesifikke karakteristikker som blant annet industri og region kontrolleres det for. Vi finner ingen bevis på at produktmarkedskonkurranse har en signifikant effekt på rapporterte bestikkelser. Dette utgjør vårt objektive mål på korrupsjon. Disse funnene kan være et resultat av at utvalget består av mange nullverdier, som kan føre til for lite variasjon i datasettet til å gi et riktig estimat. Funnene kan også være preget av feilrapportering, ved at respondentene ikke har avgitt ærlige svar. Det er mulig at noen av bedriftene som har rapportert inn at de ikke har betalt bestikkelser, faktisk har betalt bestikkelser. I tillegg inkluderer vi et subjektivt mål på korrupsjon, som er gitt ved i hvilken grad bedriften opplever korrupsjon som en hindring. Vi finner at konkurranse har en statistisk negativ effekt på det oppfattede korrupsjonsnivået for konkurranseutsatte bedrifter. Denne effekten kan blant annet forklares av Svenssons forhandlingshypotese (2003) og Ades og Di Tellas (1999) likevektsnivå av bestikkelser. Videre finner vi at ekstern revisjon har en negativ signifikant effekt på det oppfattede korrupsjonsnivået.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleEffekten av produktmarkedskonkurranse på korrupsjon : En empirisk analyse av industri- og servicebedrifter i Sloveniaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record