Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMæland, Jøril
dc.contributor.authorBjørhovde, Vegard Gjelsvik
dc.contributor.authorKase, Christian Graue
dc.date.accessioned2021-09-24T11:28:48Z
dc.date.available2021-09-24T11:28:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781410
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøker vi om norske personkunder bør plassere forvaltningskapitalen sin i aktive eller passive aksjefond. Undersøkelsen omfatter fondskategorien Norge-fond over perioden 2001-2019, og vi benytter et fondsutvalg fritt for overlevelses- og introduksjonsskjevheter. Undersøkelsen er gjort ved å benytte en flerfaktormodell for å avdekke fondskategorienes forskjeller i risikojustert meravkastning både før og etter kontroll for faktoreksponeringer. Videre er Carharts persistensanalyse gjennomført for å undersøke om det foreligger persistens i aksjefondenes prestasjoner. Estimeringen gjøres ved bruk av minste kvadraters metode, og det er testet for Gauss-Markovs forutsetninger for å sikre validitet og pålitelighet. Vi finner at aktive og passive fond ikke har signifikante forskjeller i risikojustert meravkastning etter kontroll for faktoreksponeringer. Videre finner vi at det ikke foreligger persistens i meravkastningen til de norske aksjefondene som gruppe. Vi konkluderer med at den norske personkunden ville ha vært indifferent mellom å plassere pengene sine i aktive eller passive fond over undersøkelsesperioden, før kjøps- og salgsgebyrer er hensyntatt. Vi peker også på at norske personkunder i dag har en overvekt av fondskapitalen sin i aktive fond.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleBør den norske personkunden velge aktivt forvaltede fond eller indeksfond? En empirisk studie av norske aksjefond i perioden 2001-2019en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel