Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorMadsen, Dag Øivind
dc.date.accessioned2015-04-27T06:59:26Z
dc.date.accessioned2015-04-27T09:34:58Z
dc.date.available2015-04-27T06:59:26Z
dc.date.available2015-04-27T09:34:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013, 16(6):18-30nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282478
dc.description-With permission from publisher, Fagbokforlaget.nb_NO
dc.description.abstractUtforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske bedrifter og bidrar med et oppdatert bilde av hvordan økonomistyringen ser ut i dag. Teoretisk bygger artikkelen på begrepet control package, som på norsk kan kalles bedriftens styringspakke eller styringskonfigurasjon (Alvesson og Kärreman 2004, Gerdin og Greve 2004, Malmi og Brown 2008, Otley 1980). Bedrifter kan benytte seg av ulike mekanismer for å styre de ansattes atferd: planlegging (kortsiktig og strategisk), budsjett og prestasjonsmålingssystemer, belønning og kompensasjon, organisasjonsstruktur og ledelsesprosesser samt organisasjonskultur og verdier. Studien er basert på data innhentet fra 68 større norske bedrifter. Spørreskjemaet er svært omfattende (cirka 250 spørsmål) og brukes også i et større internasjonalt forskningsprosjekt. Basert på dataene diskuterer vi bedriftenes vektlegging av ulike deler av styringspakken, opplevd viktighet av ulike ledelses- og styringsmekanismer, bruk av budsjetter og evaluering av prestasjoner samt hva bedriftene oppfatter som de største utfordringene ved bruk av styringssystemer. Vi identifiserer også tre typer styringskonfigurasjoner i norske bedrifter: enkel styring, omfattende styring og resultatstyring. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan disse funnene kan brukes i videre forskning og til å forbedre verktøyene som brukes i praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.titleØkonomisk styring i Norge – en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifternb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-04-27T06:59:26Z
dc.source.pagenumber18-30nb_NO
dc.source.volume16nb_NO
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue6nb_NO
dc.identifier.cristin1051147


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel