Show simple item record

dc.contributor.advisorFoss, Kirsten
dc.contributor.authorHaukenes, Herman W.
dc.contributor.authorBjørgo, Torstein
dc.date.accessioned2022-08-19T07:23:34Z
dc.date.available2022-08-19T07:23:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012617
dc.description.abstractLoomis er et kontanthåndteringsselskap som operer i mer enn 20 land. På grunn av fallende kontantbruk er selskapet nødt til å omstille kjernevirksomheten. Som en del av omstillingen har Loomis utviklet en helhetlig betalingsløsning, Loomis-Pay. Produktet er en betalingsterminal som tar kontanter, betalingskort og mobilbetalingsløsninger. Målet med denne utredningen er å besvare problemstillingen: Kan Loomis AB gjennomføre en strategisk omstilling ved å utvikle Loomis Norge til et Center of Excellence for utvikling og test av nye betalingsløsninger? Omstilling gjennom et Center of Excellence tar utgangspunkt i en konseptuell modell beskrevet i artikkelen «Centers of Excellence in multinational corparations» av Frost, Birkinshaw og Ensign fra 2002. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en kvalitativ og evaluerende casestudie av Loomis konsernet med fokus på datterselskapet Loomis Norge. Informasjon er hentet inn gjennom tre dybdeintervjuer med fire kandidater i lederposisjoner i Loomis. Vi har i tillegg funnet informasjon på Loomis´ nettsider. Vi besvarte problemstillingen gjennom tre delspørsmål: (A) Loomis konsernets interesse og evne til omstilling gjennom etablering av et Center of Excellence. (B) Loomis Norges evne til å utvikle et Center of Excellence til testing av nye betalingsløsninger. (C) Det norske markedets evne til å kunne utnyttes. Funnene ble at Loomis ikke bør etablere et Center of Excellence i Norge for nye betalingsløsninger. Begrunnelsen ligger i at markedet er for lite sammenlignbart med det internasjonale. Samt manglende investeringer og samarbeid med morselskapet. Loomis bør allikevel etablere et Center of Excellence ettersom det foreligger strategiske grunner og interesse for det. Et Center of Excellence vil også passe inn i konsernets organisasjonskultur men bør etableres i et mer sammenlignbart internasjonalt marked.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleStrategisk omstilling ved utvikling av et Center of Excellence: En casestudie om Loomis AB kan gjennomføre en strategisk omstilling ved å utvikle Loomis Norge til et Center of Excellence for utvikling og test av nye betalingsløsningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record