Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMeyer, Christine B.
dc.contributor.authorAune, Maria Elise
dc.contributor.authorValnes, Marianne Louise
dc.date.accessioned2022-09-15T08:56:21Z
dc.date.available2022-09-15T08:56:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017958
dc.description.abstractHyppigere og kraftigere ekstremvær, økt omfang av terrorhendelser og dataangrep mot kritisk infrastruktur er bare noen av hendelsene som har satt samfunnssikkerheten på prøve de siste årene. Det er med dette blitt synliggjort et større behov for fokus på samfunnssikkerhetsarbeid der kommunene har fått en helt sentral rolle gjennom Sivilbeskyttelsesloven. Dette er et ungt felt som gjør at kommunene har lite kunnskap om hvordan de burde arbeide for å samhandle på best mulig måte. Formålet med denne studien har dermed vært å undersøke hvordan Bergen kommune arbeider for å sikre godt samarbeid under kriser gjennom opprettelsen av Samfunnssikkerhetens hus og samvirkesenteret, og med dette skaffe verdifull informasjon som andre kommuner kan ta med seg i sitt arbeid med samvirke og beredskap. I denne kvalitative casestudien blir samvirkesenteret i Bergen kommune brukt som case for å undersøke problemstillingen. Studien begynner med å presentere relevant litteratur som blir sett opp mot funnene senere i studien. Det empiriske grunnlaget bygger på noe dokumentanalyse i tillegg til semistrukturerte intervjuer med informanter fra Samfunnssikkerhetens hus. Funnene blir sammenlignet med tidligere litteratur og forskning, og gjennom dette har vi sørget for at forskningsspørsmålet blir besvart. Gjennom denne studien fikk vi avdekket fordeler og utfordringer som oppstår når Bergen kommune samarbeider med ulike beredskapsaktører, og den kan dermed tilføre verdifull innsikt. Funnene avdekker både utfordringer knyttet til blant annet ressursutnyttelse og arbeidets struktur, samtidig som gevinstene ved å samlokalisere seg og samarbeide også kommer tydelig frem. Dette er funn som andre kommuner kan dra nytte av i sitt arbeid med beredskap og samvirke. Det er fortsatt mye som må utforskes og finnes ut av i forbindelse med Samfunnssikkerhetens hus da dette er en helt unik og ny måte å organisere samvirkearbeidet på. Samtidig er det flere nyttige momenter som kommer frem av studien som man allerede kan ta med seg.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleSamhandling under kriser: Hvordan sikre god krisehåndtering En kvalitativ casestudie av samvirkesenteret i Bergen kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel