Now showing items 21-21 of 21

    • Vekst i havbruk : en samfunnsøkonomisk analyse av gevinstpotensialet 

      Gaasland, Ivar (Rapport, Research report, 2008-04)
      Oppdrett av laks og ørret er en relativt ny næring i Norge som har opplevd en sterk vekst siden oppstarten på 1970-tallet. I dag har næringen en høyere førstehåndsverdi enn totalt for villfanget fisk i Norge. Forskning på ...