Now showing items 21-25 of 25

  • Samfunnsøkonomisk analyse av et vinter-OL i Tromsø i 2018 

   Andersen, Christian; Brunstad, Rolf Jens; Hagen, Kåre Petter; Heum, Per; Pedersen, Karl Rolf (Rapport, Research report, 2008-12)
   Denne rapporten inneholder en beregning av hva det ville ha kostet, sett fra samfunnets side, å arrangere OL i Tromsø i 2018. Både de teoretiske prinsippene som er lagt til grunn og de tallmessige resultatene presenteres. ...
  • Tørrskodd Vestland. Arbeidsmarkedsvirkninger av ferjefritt samband Bergen-Stavanger 

   Heum, Per; Norman, Eva Benedicte; Norman, Victor D.; Orvedal, Linda (Arbeidsnotat;33/12, Working paper, 2012-10)
   I denne rapporten drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvestlandet av ferjefritt stamveiforbindelse mellom Stavanger og Bergen. Analysen er et supplement til «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalyser. ...
  • The upstream petroleum industry and local industrial development : a comparative study 

   Nordås, Hildegunn Kyvik; Vatne, Eirik; Heum, Per (Report, Research report, 2003-05)
   The report analyzes local industrial development related to the upstream petroleum sector in six selected oil-exporting countries. It focuses on local content in the supply and services industry, and how policies to enhance ...
  • Vekst og internasjonalisering i norske storforetak 

   Heum, Per (Arbeidsnotat;39/13, Working paper, 2013-12)
   Dette notatet, som er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet i forbindelse med Holden III-utvalgets arbeid, dokumenterer hvordan virksomheten til de en hver tid største foretakene i Norge endres i omfang og internasjonal ...
  • Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 

   Heum, Per; Bjorvatn, Afsaneh; Hagen, Kåre Petter; Pedersen, Karl Rolf; Skjeret, Frode (Rapport;2014:2, Research report, 2014-03)
   Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk analyse av å arrangere Vinter-OL i Oslo i 2022. Analysen er gjennomført som en del av arbeidet med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for Regjeringen når det skal tas stilling ...