• Indikatorer for lokal sårbarhet : analyse av norske kommuner 2006-2007 og utviklingen 2004-2007 

   Mjørlund, Rune; Andersen, Christian; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2008-10)
   Denne rapporten inneholder en presentasjon av indikatorer for lokal sårbarhet i norske kommuner. Analysen baserer seg på et sett av syv indikatorer, dokumentert i SNF-rapport 22/07 Indikatorer for lokal sårbarhet – Utredning ...
  • Indikatorer for lokal sårbarhet : utredning av et analyseverktøy 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kristiansen, Frode; Drangsland, Kari Anne K.; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-12)
   I denne rapporten skisseres det et forslag til et analyseverktøy for å avdekke lokal sårbarhet hvor fokuset rettes mot næringsmessig eller økonomisk sårbarhet. I distrikts- og regionalpolitikken er det viktig at man fanger ...
  • Internasjonale endringer og lokal respons : en analyse av omstillingsarbeidet i Odda 

   Jakobsen, Stig-Erik (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets ”Effektutvalg” som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. I dette ...
  • Kinoens betydning for bykjernen : en analyse av næringsmessige og kulturelle ringvirkninger av kinodrift i Bergen 

   Jakobsen, Stig-Erik; Osland, Ove (Rapport, Research report, 2000-09)
   Denne rapporten retter søkelyset mot kinoens plass i bybildet. Historisk har kinovirksomhet i norske byer i stor grad vært lokalisert i byens sentrum, og rapporten analyserer kinoens betydning for bykjernen. For det første ...
  • Kinolokalisering i Bergen 

   Jakobsen, Stig-Erik (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-04)
   Dette arbeidsnotatet diskuterer trekk ved kinolokalisering i Bergen. Notatet er skrevet som en del av et forprosjekt som er utført på oppdrag av Bergen Kino og Film & Kino ved prosjektet "Fra monopol til konkurranse". ...
  • Knowledge, informal rules and localised competitiveness : a study of a local milieu in the Norwegian fish processing industry 

   Jakobsen, Stig-Erik (Working paper, Working paper, 2000-10)
   The article analyses competitiveness in a local milieu in the Norwegian fish processing industry. It presents an contextual understanding of economic practice using an intensive research design when discussing localised ...
  • Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet : erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram 

   Drangsland, Kari Anne K.; Jakobsen, Stig-Erik (Rapport, Research report, 2009-01)
   På oppdrag fra Innovasjon Norge har Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) kartlagt og systematisert faktorer som synes å ha kritisk betydning for et vellykket omstillingsprogram. Omstillingsbevilgningen er et ekstraordinært ...
  • Local community relations (LCR) strategies in Norwegian professional football 

   Gammelsæter, Hallgeir; Jakobsen, Stig-Erik (Working Paper, Working paper, 2005-12)
   In this paper we study local community relations (LCR) strategies of four professional Norwegian football clubs in the light of what is taken to be an organization field that is identified as being increasingly more ...
  • Location and knowledge interaction between head office and KIBS in city areas 

   Jakobsen, Stig-Erik; Aslesen, Heidi Wiig (Working paper, Working paper, 2003)
   The literature argues for a mutual dependency between head office location and the location of KIBS (knowledge-intensive business services) in major cities or capital regions. The locations of KIBS are presumed to be ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase I 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2004-01)
   På 1970-tallet ble det etablert et reguleringsregime for laks- og ørretoppdrett der myndighetene var opptatt av å styre produksjonsveksten, både av hensyn til oppbygging av infrastruktur, kompetanseutvikling på alle plan, ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase II 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne rapporten har vi analysert i større detalj endringer i reguleringen av norsk havbruksnæring og hvilke konsekvenser dette har fått og kan få. Brede samfunnsmessige endringsprosesser får ikke bare konsekvenser for ...
  • Måleindikatorer og målemetoder for omstillingsarbeidet 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2002-09)
   Denne rapporten omhandler måleindikatorer og målemetoder for vurdering eller evaluering av omstillingsvirkemiddelet. Dette virkemiddelet brukes i kommuner og regioner som står ovenfor særskilte omstillingsoppgaver. I ...
  • Midtveisevaluering av Arena-programmet 

   Jakobsen, Stig-Erik; Onsager, Knut; Rokkan, Aksel Ivar; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2007-03)
   I samarbeid med NIBR har SNF gjennomført en midtveisevaluering av Arena-programmet. Programmet har henvendt seg til regionale næringsmiljøer hvor det er en konsentrasjon av bedrifter innenfor en verdikjede eller bransje ...
  • Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram 

   Jakobsen, Stig-Erik; Engesæter, Pelle; Kvitastein, Olav; Mæhle, Natalia; Nesheim, Torstein; Aarstad, Jarle (Rapport;2017:1, Research report, 2017-05)
   På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet ...
  • The Norwegian fish processing industry : regional adaptation and national policy implications 

   Fløysand, Arnt; Jakobsen, Stig-Erik (Geografi i Bergen, Research report, 1999)
   This article focuses on the regional pattern of the fish processing industry in Norway and how this pattern can be included in the national fishery policy in an effort to develop more efficient and market oriented ...
  • Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav Andreas (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-12)
   Arbeidsnotatet er en underveisrapporten fra SNFs evaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Bremanger, Vaksdal, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal. Formålet med underveisrapporten er å etablere en ...
  • Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling : underveisevaluering av den statlig støttede stillingsinnsatsen i Vaksdal, Bremanger, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Kvitastein, Olav Andreas; Hansen, Jens Christian (Rapport, Research report, 2001-08)
   Denne rapporten presenterer en underveisevaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Vaksdal, Bremanger, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal, som SNF har utført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. ...
  • Offentlig politikk og regional næringsutvikling i fiskerinæringen 

   Jakobsen, Stig-Erik; Lindkvist, Knut Bjørn (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Notatet ...
  • On a clear day you can see all the way to Brussels : the transformation of aquaculture regulation in Norway 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik (Working paper, Working paper, 2004-12)
   In this paper we study the evolution of the regulation of the Norwegian aquaculture industry, in particular how European integration has affected the development of the regulatory regime. We analyse whether the transformation ...
  • Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk 

   Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne; Aarset, Bernt (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-06)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementets Effektutvalg som ble nedsatt av Regjeringen høsten 2001. Utvalget jobber med kartlegging av effekter av statlig innsats på ulike områder. Notatet ...