• Private equity : optimal allokering for institusjonell investor 

      Aaberg, Mats; Tennfjord, Sindre (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven har vi sett på hva som er den mest hensiktsmessige måten å måle avkastning, risiko og korrelasjon på for å komme frem til en optimal allokering i Private Equity i en tradisjonell balansert portefølje ...