• Lønnsomhet i private tannklinikker : En kvalitativ og kvantitativ studie 

      Aakvåg, Ane Ingrid Solberg; Haugstvedt, Susanne (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne utredningen er å belyse forhold som kan forklare lønnsomhetsnivået og lønnsomhetsvariasjoner i den norske private tannklinikkbransjen. Utredningen tar utgangspunkt i metodetriangulering, der vi kombinerer ...