• Höegh LNG Holdings Ltd. : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Aanestad, Birgitte; Bjerke, Heidi (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven er verdien av egenkapitalen til Höegh Holding LNG Ltd (heretter omtalt som Höegh) verdsatt ved bruk av rammeverket for strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering presentert av Kjell Henry Knivsflå ...