• Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? 

      Augustinussen, Isabel; Baardson, Ida Engseth (Master thesis, 2012)
      Temaet i denne utredningen er beskatning av rederier. I 1996 ble det for første gang innført særregler for rederibeskatning og regelverket har siden den gang vært gjenstand for flere revideringer. Stadig flere rederier ...