• Hvordan bør ebøker prises? : strategisk prising i forlagsbransjen 

      Canovic, Alma; Viik, Ellen Hauge (Master thesis, 2010)
      Ved lansering av ebøker som et nytt produkt er prising forlagenes viktigste utfordring. Denne masteroppgaven tar for seg prisingsutfordringen med utgangspunkt i strategisk prising. I oppgaven presenteres generell teori ...