• An Educational Game in Collaborative Logistics 

   D'Amours, Sophie; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   We describe an educational game in collaborative logistics. The game is based on an award-winning application in cost allocation in transportation. The purpose of the game is to acquire an understanding of negotiation, ...
  • Hvorfor samarbeide? 

   Audy, Jean-Francois; Lehoux, Nadia; D'Amours, Sophie; Rönnqvist, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange bedrifter ser på samarbeid som en mulighet til å styrke sin egen konkurransekraft, få tilgang til nye markeder og innfri operasjonelle, samfunnsmessige og miljørelaterte krav og restriksjoner. Samtidig har hver enkelt ...