• Lerøy Seafood Group ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

   Dahl, Anders (Master thesis, 2014)
   Målet med denne masteroppgaven var å estimere Lerøys egenkapitalverdi og den tilhørende aksjeverdien per 2. januar 2014. Til dette formålet ble fundamental verdivurdering valgt som foretrukket verdsettelsesteknikk. Dette ...
  • Prising av fastlegepraksiser 

   Dahl, Anders; Swensson, Ola Berg (Master thesis, 2012)
   Med utgangspunkt i 78 overdragelser av fastlegepraksiser i perioden 2006 til 2012 har vi utført en empirisk studie av verdidriverne i dette markedet. Vi har konsentrert oss om praksiser prissatt av en nemnd som operer på ...