• Outsourcing ved regionale helseforetak i Norge : på helsa løs? 

      Mossige, Karoline; Farstad, Mette (Master thesis, 2010)
      Utredningen tar for seg outsourcing av helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten fra regionale helseforetak til private aktører. Hovedfokuset er hvilke tjenester som outsources og hva som er regionale helseforetaks ...