• Konkursprediksjon : en empirisk analyse 

      Hals, Christoffer Foss; Fegri, Kenneth (Master thesis, 2012)
      I denne utredningen konstruerer og estimerer vi en enkel modell som kan måle risiko i form av konkurssannsynlighet. Vi ønsker å undersøke om det er mulig å predikere konkurs ett, to og tre år frem i tid på bakgrunn av ...