• Rettferdig ulikhet 

      Almås, Ingvild; Cappelen, Alexander Wright; Haaland, Ingar Kyrkjebø; Tungodden, Bertil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Hvilke ulikheter oppfattes som rettferdige? Vi presenterer resultatet fra en surveyundersøkelse med et nasjonalt representativt utvalg av den norske befolkningen. Hovedfunnet er at nordmenn synes ulikheter kan være både ...